تبلیغات
بچه های برق دانشگاه آزاد کازرون - لینک دانلود نرم افزار های برق
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

بچه های برق دانشگاه آزاد کازرون
 

آپلود عکس رایگان و دائمی
 

اشتراک و ارسال مطلب به:


BASCOM AVR 1.11.9.0
http://rapidshare.com/files/79500631/Bascom-AVR-1.11.9.0.rar

codevision AVR 1.25.8:
http://rapidshare.com/files/79713538/codevision_1_25_8.rar

EAGLE 4.16 r2:
http://rapidshare.com/files/80049562/EAGLE_4.16_r2.rar

codevision AVR 1.25.7a:
http://rapidshare.com/files/61681898/cvavr1.25.7a.rar

CCS 4.057:
http://rapidshare.com/files/61680858/CCS_4.57.rar

AVRco v4.79 :
http://rapidshare.com/files/52896928/AVRco_4.79.part1.rar
http://rapidshare.com/files/52906515/AVRco_4.79.part2.rar
or
http://rapidshare.com/files/53243369/AVRco_4.79.rar

Proteus 7.2 SP2:
http://rapidshare.com/files/79543980/Proteus_7.2_SP2.rar

iccv7 7.14:
http://rapidshare.com/files/52777044/iccv7avr_714.rar

PIC:
http://rapidshare.com/files/79528370/MikroPascal_v7.0.0.0.rar
http://rapidshare.com/files/79524397/MikroC_ver7.0.0.3.rar
http://rapidshare.com/files/79520664/Mikrobasic_ver6.0.0.0.rar

WinDriver :
http://rapidshare.com/files/49989495/windriver9_01.rar

http://rapidshare.com/files/50049089/CircuitMaker2000_Serial_Manuals_SP1_Librarys.rar

http://rapidshare.com/files/49261341/FrontDesigner3.rar
http://rapidshare.com/files/49261342/PCB_Wizard_3.50_Pro_Unlimited__CubituZ_Release_.rar

keil 8.09a:
http://rapidshare.com/files/79516776/KEIL_8.09a.rar

Turbo pascal 7 dos:
http://rapidshare.com/files/48328691/TP7dos.rar
Turbo C 3:
http://rapidshare.com/files/48328690/TC30.rar
Quick & Gw & Turbo Basic:
http://rapidshare.com/files/48328689/QandGWandTbasic.rar
Fortran 5.1:
http://rapidshare.com/files/48328687/Fortan51.rar
Borland pascal 7:
http://rapidshare.com/files/48328686/Bpascal700.rar
Borland pascal 7 for win :
http://rapidshare.com/files/48328685/BorlandTPascal7Win9x.rar

Crocodile:
http://rapidshare.com/files/79760406/Crocodile_Technology_3D_v609.rar

bascom8051 2.0.11.0:
http://rapidshare.com/files/79712464/bascom8051v2_0_11_0.rar

FastAVR 4.13:
http://rapidshare.com/files/79501892/fastavr_4.1.3.rar

Franklin C:
http://rapidshare.com/files/79507017/fraklin_C.rar

DsPIC:
http://rapidshare.com/files/79644454/mikropascal_for_dspic30_pic33_pic24_v6000.rar
http://rapidshare.com/files/79718368/mikrobasic_for_dspic30_pic33_pic24_v5000.rar
http://rapidshare.com/files/79726653/mikroC_for_dsPIC_30-33_and_PIC_24_v4000.rar

AVR:
http://rapidshare.com/files/79583280/mikroPascal_for_AVR_v4.0.2_Setup.rar
http://rapidshare.com/files/79587794/mikroBasic_for_AVR_v4.0.2_Setup.rar

Epic PIC Programmer:
http://rapidshare.com/files/79578638/EPIC_PIC_Programmer.rar

WINPIC800 :
http://rapidshare.com/files/79580150/winpic800_ProPic2_PIC_Programmer.rar
tnx mick :
http://rapidshare.com/files/52116171/Pinnacle52_1130_all.rar.html
http://rapidshare.com/files/54592530/pinnacle52_v1.130.rar(crack by embromation)

http://rapidshare.com/files/52117336/Vault_8052simr3604all.rar.html

tnx xp338 :
http://rapidshare.com/files/53347150/Serial.Port.Monitor.zip.html

tnx ICesarI :
http://rapidshare.com/files/71144183/Pic_Simulator_IDE_6.65.rar

tnx wnmaximino :
http://rapidshare.com/files/65103170/CCS_PCWHD_4.057.rar.html


tnx embromation ...

More downloads: Wink

Proteus 7.2SP2(with other method patch)
thanks to: embromation, n0p, MAX and RedAlert!
Setup+Update: http://rapidshare.com/files/59094395/v72SP2Setup.rar.html
Patch: http://rapidshare.com/files/59190582/v72SP2Patch.rar
Password: www.sonsivri.com


http://rapidshare.com/files/65160033/mikroPascal_v7.0.0.0_crack.rar
http://rapidshare.com/files/65159896/mikroC_v7.0.0.3_crack.rar
http://rapidshare.com/files/65159862/mikroBasic_v6.0.0.0_crack.rar

TS Controls Emulator 8051 1.01
http://rapidshare.com/files/49015592/Tsce0101.zip

National Instruments Circuit Design Suite v10.0.1
http://ftp://ftp.ni.com/support/circuitdesignsuite/10.0.1/NI_Circuit_Design_Suite_10_0_1.exe
new keygen:
http://rapidshare.com/files/50377653/ni.rar.html
Password: www.sonsivri.com


National Instruments - Circuit Design Suite 10.0
http://rapidshare.com/files/29585211/NAT10NAL.1NSTrRUM3NTS.C1RCU1T.D3S1DN.SU1T3.v1O.O.P0W3r.PR0.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29589757/NAT10NAL.1NSTrRUM3NTS.C1RCU1T.D3S1DN.SU1T3.v1O.O.P0W3r.PR0.part2.rar
http://rapidshare.com/files/29589549/NAT10NAL.1NSTrRUM3NTS.C1RCU1T.D3S1DN.SU1T3.v1O.O.P0W3r.PR0.part3.rar
http://rapidshare.com/files/49166534/k3igen.rar - this a good keygen for this -

MetaLink ASM51 v1.2k
http://rapidshare.com/files/49051196/MetaLink_ASM51_v1.2k.zip

MCS-51 Microcontroller Family Macro Assembler v1.3 (Asem51 v1.3)
http://rapidshare.com/files/49051800/asem51_v1.3.zip

DIS8051 Cross Disassembler v2.1
http://rapidshare.com/files/49051910/dis8051.zip

D52 8052 Disassembler v3.4
http://rapidshare.com/files/49052034/d52v340wbin.zip

New patch for: (created with dup, good cracks)
mikroBasic v5.0.0.2
mikroC v6.2.1.0
mikroPascal v6.0.0.2
http://rapidshare.com/files/49163524/mikroe_new_crack.rar

Calculator for 8051 family v1.2
http://rapidshare.com/files/49169777/Calc8051.zip

LCDSim v1.0
http://rapidshare.com/files/49170861/LCDSim1.rar

Time delay calculator for 8051 v2001
http://rapidshare.com/files/49169901/time8051.zip

Pinnacle 52 v1.130
- I´m looking crack for this... I need... -
http://www.vaultbbs.com/pinnacle/p52v1130.exe

TS Controls Emulator 8051 1.01
http://rapidshare.com/files/49015592/Tsce0101.zip

Patch for proteus 7.2 SP0 (includes lxk with usb licenses) Wink
http://rapidshare.com/files/51033622/newcrack4.rar

National Instruments - Circuit Design Suite 10.0
http://rapidshare.com/files/29585211/NAT10NAL.1NSTrRUM3NTS.C1RCU1T.D3S1DN.SU1T3.v1O.O.P0W3r.PR0.part1.rar
http://rapidshare.com/files/29589757/NAT10NAL.1NSTrRUM3NTS.C1RCU1T.D3S1DN.SU1T3.v1O.O.P0W3r.PR0.part2.rar
http://rapidshare.com/files/29589549/NAT10NAL.1NSTrRUM3NTS.C1RCU1T.D3S1DN.SU1T3.v1O.O.P0W3r.PR0.part3.rar
http://rapidshare.com/files/49166534/k3igen.rar - this a good keygen for this -

MetaLink ASM51 v1.2k
http://rapidshare.com/files/49051196/MetaLink_ASM51_v1.2k.zip

MCS-51 Microcontroller Family Macro Assembler v1.3 (Asem51 v1.3)
http://rapidshare.com/files/49051800/asem51_v1.3.zip

DIS8051 Cross Disassembler v2.1
http://rapidshare.com/files/49051910/dis8051.zip

D52 8052 Disassembler v3.4
http://rapidshare.com/files/49052034/d52v340wbin.zip

New patch for: (created with dup, good cracks)
mikroBasic v5.0.0.2
mikroC v6.2.1.0
mikroPascal v6.0.0.2
http://rapidshare.com/files/49163524/mikroe_new_crack.rar

Calculator for 8051 family v1.2
http://rapidshare.com/files/49169777/Calc8051.zip

LCDSim v1.0
http://rapidshare.com/files/49170861/LCDSim1.rar

Time delay calculator for 8051 v2001
http://rapidshare.com/files/49169901/time8051.zip

Pinnacle 52 v1.130
- I´m looking crack for this... I need... -
http://www.vaultbbs.com/pinnacle/p52v1130.exe

Last patch for:
Proteus 7.2SP0 (system.lib -> bug fixed)
http://rapidshare.com/files/51033622/newcrack4.rar

http://rapidshare.com/files/52116171/Pinnacle52_1130_all.rar.html

http://rapidshare.com/files/52117336/Vault_8052simr3604all.rar.html


New version of Circuit Design Suite is out!

National Instruments Circuit Design Suite v10.0.1
http://ftp://ftp.ni.com/support/circuitdesignsuite/10.0.1/NI_Circuit_Design_Suite_10_0_1.exe
new keygen:
http://rapidshare.com/files/50377653/ni.rar.html
Password: www.sonsivri.com


Serial Port Monitor is a professional application for RS232/422/485 COM ports monitoring.
Link: http://rapidshare.com/files/53347150/Serial.Port.Monitor.zip.html

crack for: Pinnacle 52 v1.130
http://rapidshare.com/files/54592530/pinnacle52_v1.130.rar

LadderWORK 8051 PLC compiler is must.
link for info
http://www.microshadow.com/ladderwork.php
or
http://www.devicetools.com/company/MicroShadow_LadderWORK_LW.html

mikroElektronika Compilers NEW CRACKS
http://rapidshare.com/files/65160033/mikroPascal_v7.0.0.0_crack.rar
http://rapidshare.com/files/65159896/mikroC_v7.0.0.3_crack.rar
http://rapidshare.com/files/65159862/mikroBasic_v6.0.0.0_crack.rar

http://rapidshare.com/files/65103170/CCS_PCWHD_4.057.rar.html


Codevision 1.25.8
C - Compiler for Atmel Microcontrollers.
The file include (password and keygen by F4CG)
http://rapidshare.com/files/77115411/cvavr.zip.html
.: Weblog Themes By Pichak :.


شرکت کوشا الکام پارس نماینده رسمی اینترنت پرسرعت شاتل در کازرون * سرعت فوق العاده * ادرس:چهار راه بانک ملی مجتمع تجاری کوثر واحد 1 * تلفن:11-2219410

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

دریافت کد قلب دنبال موس
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است
قالب وبلاگقالب وبلاگ
تحلیل آمار سایت و وبلاگ