تبلیغات
بچه های برق دانشگاه آزاد کازرون - تمركز حواس هنگام مطالعه و روشهای تقویت آن
قالب وبلاگ قالب وبلاگ

بچه های برق دانشگاه آزاد کازرون
 

آپلود عکس رایگان و دائمی
 

اشتراک و ارسال مطلب به:

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 بهمن 1390 توسط مجتبی جباری

تمركز حواس هنگام مطالعه و روشهای تقویت آن

انسان ، به سبب ویژگیهای بی نظیرش در میان همه موجودات ، عنوان اشرف مخلوقات را به خود اختصاص داده است. او استعداد خاص تفكر و یادگیری دارد كه به او اجازه می دهد اعمال خاص انجام دهد . نتایج اعمالش را پیش بینی و ارزیابی كند .تغییر و تحولات گوناگون و سریعی را در عرصه علم و فناوری به وجود آورد. آنچنان كه به قول تافلر دنیا را به دهكده ای تبدیل كند كه اطلاعات را در سریع ترین زمان ممكن از قاره ای به قاره دیگر انتقال دهد .
بنابراین بر اثر پیشرفت سریع و غیر قابل انتظاری كه در قلمرو دانش و فناوری طی چند قرن اخیر نصیب انسان شده است حجم اطلاعات و دانسته های بشری روز به روز به طور سر سام آوری در حال افزایش است. بر دانش آموزان و دانشجویان لازم است كه هرچه سریعتر خود را با این تغییر و تحولات همگام سازند. در این راستا، بسیاری از دانش آموزان و دانشجویان كوشش زیاد می كنند . بسیار مطالعه می كنند اما به دلیل عدم توانایی در تمركز حواس، هنگام مطالعه نمی توانند به نتیجه د لخواه دست یابند.


تمركز در لغت یعنی تراكم ، فشردگی مجموعه، چكیده، تمركز در اصطلاح یعنی حفظ و نگهداری توجه و تمركز حواس ، روی موضوعی معین ، بدون تمركز حواس ، یادگیری مثمر ثمر نخواهد بود . بنابر این همه افراد توانایی تمركز دارند و تمركز نسبی است یعنی كسی نمی تواند ادعا كند كاملا حواس پرت است ویا همیشه تمركز حواس دارد.

تمركز گاهی ساده است و گاهی مشكل. تمركز در موضوع هایی كه نیاز به تفكرو تجزیه و تحلیل دارند مشكل و تمركز در موضوع هایی كه جنبه ی تفریحی و سرگرمی دارند ، بسیار آسان است.

تمركز حواس:

یعنی عوامل حواس پرتی را به حد اقل رساندن… تمركز هر شخص به نسبت كاهش عوامل حواس پرتی او افزایش می یابد و بنا به تغییرات موقعیت ذهنی و محیطی او تغییر می كند . بیشتر افراد گمان می كنند كه تمركز یك امر ذاتی و تغییر آن ناممكن است ، در حالی كه تمركز یك امر اكتسابی است و باید هر روز پرورش و جهت داده شود و هر كس با هوش عادی خود می تواند به آن دست یابد. پس برقراری تمركز حواس به میزان كاهش عوامل حواس پرتی بستگی دارد . یعنی هر چه عوامل مزاحم و مخل تمركز بیشتر باشند توانایی حفظ تمركز حواس كمتر است و بر عكس. لذا حواس پرتی ؛ یعنی خارج شدن از روند مطالعه یا جریان كا ری و فرو رفتن در افكار و تخیلات و یا انجام كار دیگر.

منشاء حواس پراگندگی:

حواس پرتی یا منشاء ذهنی و درونی دارد و یا منشاء بیرونی و محیطی

حواس پرتی درونی و ذهنی: عبارت است از اشكالات فكری انسان و اندیشه هایی كه موانعی بر سر راه توجه دقیق به مطالعه و تمركز حواس ایجاد می كنند. این موقع شامل مواردی از قبیل: درد، رنج، غم وغصه ، نگرانی، گرسنگی و تشنگی ، سردی و گرمی ، ترس و خشم و شادی ، سردرد و … می باشد

حواس پرتی بیرونی و محیطی:

آنچه كه به محیط پیرامون فرد ارتباط پیدا می كند و یا تحریكات غیر عادی كه توسط حواس مختلف انسان ایجاد می شوند مانند نور شدید و نور ضعیف ، صداهای ناهنجار، روشن بودن رسانه ای صوتی و تصویری و نظایر اینها ممكن است فرایند تمركز حواس را با اشكال مواجه كنند. رهایی از حواس پرتی و ایجاد تمركز حواس در افراد مختلف ، متفاوت است و به حالت درونی ، تجربه ها مكان و موقعیت آنها بستگی دارد. . برخی از افراد اظهار می دارند كه من آدم كاملا حواس پرتی هستم و برخی دیگر می گویند نمی توانم تمركز حواسم را به روی كاری حفظ كنم . در حالی كه این تفكر غلط است و هیچ كس نباید خود را فردی كاملا حواس پرت یا فاقد تمركز حواس بداند بلكه بهتر است وقتی كه تمركز حواس فردی دچار اختلال شد ، بگوید در این لحظه و در محیط فعلی حواس پرتی من بیشتر و میزان تمركزمن كمتر است. لذا حواس پرتی بیشتر علل درونی دارد و به طبیعت خود فرد، ویژگیها، حالات روحی و روانی، و عادات فردی بستگی دارد.بی شك حواس پرتی بیرونی آسانتر از عوامل حواس پرتی درونی بر طرف می شود .پس می توان بدون توجه به عوامل محیطی مانند : سرو صدای زیاد، شلوغ بودن محیط و حتا داخل مترو، سرویس و هنگام مسافرت تمركز حواس خود را حفظ كرد . اما نمی توان در حال گرسنگی و یا تشنگی شدید، نگرانی و ناراحتی و دگرگونی فكر و اندیشه با تمركز مطالعه كرد و یا كار دیگری را با تمركز انجام داد و مطالعات و یا تجربیات زیادی این موضوع را تائید كرده است كه یك انسان می تواند در محل پر سرو صدا و نا آرامی با تمركز و توجه كافی مطالعه كند.

روشهای تقویت تمركز حواس:

تمركز حواس هنگام مطالعه كلید اصلی و اساسی درك و فهم مطالب است. و كلید اساسی تمركز حواس استفاده از روشهایی است كه باعث تقویت و پرورش ومهارت در برقراری تمركز حواس هنگام مطالعه می شوند. بنا براین بدون تمركز حواس ممكن است درك و فهم مطلبی كه فقط یك ساعت وقت لازم داشته باشد ، ساعتها وقت بگیرد اما به خوبی فهمیده نشود و امر مطالعه بی فایده است و اثر مثبتی نخواهد داشت. لذا كاربرد روشها و فنونی كه به خواننده كمك می كند تا هنگام مطالعه فعال باشد ، تمركز حواس را تقویت و مهارت فرد را در ایجاد تمركز حواس هنگام مطالعه افزایش می دهد این روشها عبارتند از:

آمادگی برای مطالعه:

برای شروع مطالعه ، ابتدا بایستی خود را از جهات گوناگون آماده كرد، زیرا حداكثر آمادگی ، مقدمه ای برای علاقمندی به مطالعه، ایجاد تمركز حواس و یادگیری بهتر می باشد. منظور از آمادگی پیدایش تمام شرایطی است كه شخصی را قادر می سازد تا با اطمینان به موفقیت و اعتماد به نفس، به تجربه خاصی بپردازد .

آمادگی بدنی:

به رشد و تكامل طبیعی بدن ، تندرستی و نداشتن نقصهای بدنی مربوط است. گاهی وجود بیماریهایی مانند زخم معده، میگرن، سردرد و نظایر اینها باعث از بین رفتن تمركز حواس و مانع مطالعه فرد می شود و فرد تا به دست آوردن تندرستی كامل قادر به برقراری تمركز حواس و مطالعه ثمر بخش نیست و انگیزه كافی هم برای مطالعه ندارد
آمادگی ذهنی: آمادگی ذهنی را می توان از خصوصیاتی نظیر رشد گویای سالم ، قدرت تفسیرو تعبیر اشكال ، توانایی درك همانندیها و نا همانندیها میان كلمات و … شناخت دانست .

آمادگی اجتماعی:

به ماهیت و وسعت تجارب فرد بستگی دارد كه می توان آنرا با تجربه و تحلیل زمینه خانه و خانوادگی ، محیط وسیع اجتماعی كه او در آن تجربه اندوخته است و تربیت پیشین او تعیین كرد.

آمادگی روانی:

آمادگی روانی به شكل پیچیده ای با رشد و تكامل بدنی ، ذهنی و اجتماعی آمیخته است . خستگی، بی قراری ، بی تابی، كوتاهی زمان، دقت نداشتن تمركز در مطالعه ، واكنشهای منفی نسبت به خود و دیگران ، ضعف اعتماد به نفس و نظایر آنها همگی نشانه نبودن آمادگی روانی ، بدنی ،ذهنی و اجتماعی دانش آموزان و دانشجویان ، اجرای برنامه های آموزشی ، تمركز حواس و فرایند یادگیری را آسانتر و مطلوبتر می كند

۲-داشتن علاقه به مطالعه:

مطالعه ثمر بخش از دو عامل متاثراست: یكی علاقه نسبت به مطالب خواندنی ، دیگر كاربرد ماهرانه فنون مطالعه نسبت به مطلب خواندنی سبب می شود تا شخص به مطالعه بیشتر بپردازد ، مطالعه بیشتر منجر به بهتر شدن فنون مطالعه می شود ، كاربرد فنون بهتر ، مطالعه را آسانتر ، سریعتر و لذت بخش تر می سازد؛ در نتیجه علاقه خواننده نسبت به مطالعه افزایش می یابد. پس تا زمانی كه فرد تمایل یا علاقه به انجام كاری نداشته باشد نمی تواند برانگیخته شود. لذا وقتی خواننده به موضوعی علاقه مند می شود، خود به خود بر آن تمركز می كند، بیشتر دقت می كند و به راحتی مطالب را به حافظه می سپارد و بعدا هم خیلی راحت به خاطر می آورد .پس ازعلاقه پیدا كردن نسبت به مطالب، گام بعدی تعیین هدف مطالعه است زیرا هدف زیر بنای انجام كاری است و به فعالیت انسان جهت و نیرو می دهد . هدف ارزشمند، فرد را به خواستن و طلب كردن وادار می كند و نیروی لازم را برای فعالیت در وی بوجود می آورد وسبب پیدایش تمركز در او می شود . لذا هر فرد برای مطالعه باید هدف مشخصی داشته باشد.« زیرا تعلیم و تربیت علم اهداف است و همه بر این باورند كه بدون داشتن هدف، یادگیری كاری بس دشوار و غیر ممكن است» همانطور كه فرانكین معتقد است انسان بدون هدف مانند گلوله ای است كه بدون هدف شلیك می شود . علاوه بر آن مطالعه بدون هدف یكی از عادات غلط مطالعه بشمار می رود .

تعیین زمان و مكان مطالعه:

یكی از راه های برقراری تمركز حواس این است كه مطالعه در آن ساعت از روز انجام گیرد كه برای فرد مناسبتر است. اما تعیین مناسبترین زمان برای مطالعه كاری دشوار است و به عادات فردی بستگی دارد. برخی افراد عادت دارند تا نیمه های شب بیدار بمانند و با استفاده از سكوت و آرامش شبانه با خیالی راحت و آسوده مطالعه كنند برخی دیگر عادت دارند شب زود بخوابند و صبح زود از خواب بیدار شوند وبه مطالعه بپردازند. با این توصیف تعیین زمان و مقدار مطالعه باعث آگاهی از تمام زمینه مطالعه ، برقراری تمركز حواس، عدم سردرگمی، جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی و فهم بهتر مطالب می شود.

وا لتر پارك در كتاب خود به نام « چگونه درس بخوانیم؟» چنین می نویسد: « موفقیت یا عدم موفقیت شما در تحصیلات دانشگاهی ، مستقیما به این امر بستگی دارد كه چگونه از وقت خود استفاده می كنید ؟ موفقیت در دانشگاه و البته در مقاطع تحصیلی پایین تر نیز بستگی به استفاده اشتباه از زمان دارد .» «محیط آشنای یك اتاق مشخص، در حین مطالعه موجب انصراف كمتر و تمركز بیشتر حواس می شود ،زیرا لوازم آن اتاق هر روز پیش چشم شما است و كمتر توجهتان را به خود جلب می كند . به علاوه اگر هر روز به وقت مطالعه در اتاق معینی بودید كم كم ذهنتان عادت می كند كه به محض رسیدن به آن اتاق آماده تمركز حواس و فراگیری شود. » بنا براین ثابت بودن مكان مطالعه و مشخص بودن آن به علت دسترسی به آن و فراهم بودن وسایل مورد نیاز از قبیل كتب درسی ، دفاتر، كتاب لغت، خط كش، قلم و نظایر آن جهت مطالعه موجب تمركز حواس بیشتر و آمادگی ذهنی هنگام مطالعه می شود. پس یكی از بهترین راه های برقراری تمركز اختصاص دادن یك اتاق مجهز به آنچه لازم دارید ، در موقع مطالعه است. این اتاق خیلی زود مناسب تمركز و یادگیریتان شده و كار شما را به طور خودكار راحت تر می كند و بعد برایتان یك عادت مفید می شود. « برای داشتن تمركز به هنگام مطالعه ابتدا باید خود را از دنیای خارج جدا كنید و محیط مناسبی برای مطالعه بر گزینید . چنین محیطی باید آرام، روشن و دارای هوای مناسب باشد. هیچ چیز به اندازه سر و صدا ، خسته كننده و مانع تمركز حواس نیست. ایجاد محیط كار مناسب، به دلیل ایجاد آرامش و شرایط مناسب اهمیت دارد و زمینه ای است برای تمركز و دقت»

یادبگیر كه بگویی «نه»:

« زمانیكه تصمیم گرفتید باید مطالعه كنید اما دوستان یا هم اتاقی های شما در خواست می كنند كه دور هم جمع شوید ؛ هنر گفتن «نه» را در خود تقویت كنید . اگر این اراده در شما ضعیف است ، می توانید روی در اتاق مطالعه خود بنویسید « مزاحم نشوید» اگر موفق نشدید می توانید كارهای دیگری انجام دهید كه نشان دهد شما دوست ندارید كه كسی باعث از هم گسیختن افكار شما شود».

ترك افكار منفی و داشتن افكار مثبت:

مطالعه عمیق و یادگیری ثمر بخش وقتی حاصل می شود كه فرد تصور مثبتی از خود داشته باشد و به خود اعتماد كند . زیرا اعتماد به خود در موفقیت مؤثر است و مهارت را بیشتر و نیرو را افزایش داده و مغز را سالمتر می كند . وقتی می خواهید كاری انجام دهید از گفتن كلماتی همانند : نمی خواهم ، نمی دانم، نمی توانم بپرهیزید. جمله« این كار محال» است را از دفتر زندگی خود خط بزنید ، ترس و بدگمانی و بی ارادگی را از ذهن خود دور كنید . هرگز به خویشتن اجازه ندهید كه هیجانات و افكار منفی شما را در خود غرق سازد و تمركز حواس شما را مختل كند. اعتماد به نفس داشته باشید و پیوسته به نزد خود تكرار كنید كه قادر به انجام كار هستم ، می توانم انجام دهم و باید انجام دهم . بدین طریق تفكر مثبت را در خود پرورش دهید. قوی بودن اعتماد به نفس احساس شعف و شادی را در شما بوجود می آورد و در حالت شادمانی از تمركز حواس خوبی برخوردارید. بهتر فكر می كنید، بهتر مطالعه می كنید و نتیجه كارتان بهتر می شود.

مارگریت كوربت می نویسد « انسان در بحر اندیشه های خوشایند حافظه بهتری پیدا می كند و ذهن در حالت آرامی قرار می گیرد و میل به یادگیری را در خود بوجود می آورد» لذا خودپنداری مثبت مهمترین كمك برای تمركز و یادگیری است. اگر بتوانیم تصورات غلط ومنفی را از ذهن خود دور نموده و تصورات مثبت را جایگزین كنیم ، می توانیم علاقه به مطالعه و یادگیری را در خود ایجاد كنیم چرا كه علاقه به مطالعه شرایط اصلی و اساسی ایجاد تمركز حواس به هنگام مطالعه است .آلفردآدلر روانشناس مشهور ، در دوره جوانی در درس ریاضی بسیار ضعیف بود. معلمش این موضوع را با والدینش در میان گذاشت آنها باور كردند كه آد لر در درس ریاضی ضعیف است ، آدلر هم این موضوع را پذیرفته بود . یكی از روزها كه معلم مسئله ای را روی تخته نوشته بود و شاگردان كلاس از حل مسئله عاجز مانده بودند ، آدلر جواب مسئله را پیدا كرد ، پای تخته رفت و در میان حیرت همگان مسئله را حل كرد . فهمید كه توانایی درك و فهم مطالب درس ریاضی را دارد ، استعدادش را باور كرد، تصورات مثبت را جایگزین تصورات منفی كرد و از آن به بعد یكی از دانش آموزان ممتاز درس ریاضی شد.

طرح سئوال:

طرح سئوال یكی از شیوه های مطالعه دقیق و فعالانه است كه در تمام اوقات مطالعه، مفید است. طرح سئوال پیش از مطالعه دقیق، فرد را وادار می كند تا به طور فعالانه و با تمركز و دقت كافی و با انگیزه و علاقه به مطالعه بپردازد . طرح سئوال هنگام مطالعه یكی از روشهایی است كه خواننده را فعال و به طور عمقی او را در گیر مطالعه می كند وسبب برانگیختن جدیت و تلاش وی به هنگام مطالعه می شود و فرد برای یافتن پاسخ به سئوالات بایستی تمركز حواس خود را حفظ نماید ، زیرا در هنگام مطالعه ، نمی توان بدون تمركز پاسخ سئوالات را پیدا كرد. بعد از خواندن مطالب با طرح سئوال می توان میزان فراگیری خود را ارزش یابی نموده و به نقاط قوت و ضعف خود پی برد و سبب ایجاد نظر انتقادی نسبت به مطالب در فرد می شود. خواننده در مطالعات بعدی برای از بین بردن نقاط ضعف خود با دقت و تمركز بیشتری مطالعه می كند.

- آگاهی از شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری:

 « برخی از والدین به طور مدام به فرزندان خود می گویند درس بخوانید، مطالعه كنید، ولی هرگز نمی گویند چگونه مطالعه كنید و روشهای صحیح مطالعه را نمی دانند» بنابر این آگاهی از شیوه های صحیح مطالعه و یادگیری چون:تند خوانی ، عبارت خوانی، خواندن اجمالی ، خواندن تجسمی، و … به خواننده كمك می كند تا تمركز حواس خود را هنگام مطالعه حفظ نمایند
تند خوانی:
تند خوانی باعث توجه و تمركز بیشتر و فهمیدن مطالب و در نتیجه باعث یادگیری بهتر می شود . فكر و ذهن ما قادر است هزاران كلمه را در دقیقه از خود عبور دهد ولی اگر سرعت مطالعه ما پائین باشد، ذهن وقت اضافی می آورد و ناچار به این شاخه وآن شاخه می پرد و در نتیجه حواس پرتی ایجاد می شود . اما مطالعه سریع و یا تند خوانی فرصت جولان به ذهن نمی دهد و سبب برقراری تمركز حواس هنگام مطالعه می شود.


عبارت خوانی :

 عبارت خوانی یعنی خواندن عبارات و جملات به عوض خواندن كلمات . عبارت خوانی به نوع دیگری به تمركز حواس كمك می كند. از این طریق خواننده باید با سرعتی كه نزدیك به سرعت اندیشیدن اوست، بخواند. اگر سرعت آنقدر كم باشد كه ذهن از حالت فعال بودن باز بماند ، احساس دلزدگی ایجاد می شود و چیزهای دیگری ذهن فرد را مشغول می كند و از روند مطالعه خارج می شود . بنا بر این اگر سرعت خواندن با سرعت اندیشیدن هماهنگ باشد باعث افزایش تمركز حواس می شود.

خواندن اجمالی:

روش خواندن اجمالی مبتنی است بر یك نمونه گیری سریع از نكات اساسی و صرف نظر كردن از جزئیات، در این روش خواننده مطالب را سازمان بندی می كند ، آنگاه هدف از مطالعه خود را مشخص نموده و مقدار زمان مطالعه و میزان دشواری كتاب را تخمین می زند و سپس از طریق سئوال كردن، كنجكاوی ، علاقه، دقت و تمركز حواس فرد ، افزایش میابد.

خواندن تجسسی:

منظور از روش تجسسی طرح انواع سئوالات جزئی و كلی و مطالعه عمیق و اثر بخش در جهت دست یافتن به پاسخ این سئوالات است … كسی كه به دنبال چیزی می گردد به احتمال بیشتری آن چیز را پیدا می كند لذا هدف خواندن تجسسی افزایش دامنه تمركز و درك عمیق تر معانی است . به همین دلیل خواندن تجسسی تمركز حواس و علاقه فرد را افزایش می دهد و به او كمك می كند تا مطالب دشوار را تجزیه و تحلیل نموده و آنها را بهتر بفهمد. فهمیدن مطالب موجب تحكیم آنها در حافظه می شود پس خواندن تجسسی برای غلبه بر تنبلی ، حالت كسلی، پرتی حواس، از طریق تحریك حس كنجكاوی و شركت فعالانه در مطالعه به كار می رود.

- جدیت در مطالعه:

به محض نشستن پشت میز مطالعه خواندن را با جدیت شروع كنید ، چرا كه اگر سریع مشغول به كار مطالعه شوید ، تمركز حواس زود به دست می آید « این ضرب المثل چینی را به یاد داشته باشید كه: فتح ستارگانی كه هزاران فرسنگ از ما دور هستند با بر داشتن قدم اول امكان پذیر است» شك و تردید حاصلی جز حواس پرتی یا انحراف حواس و تسلیم به تخیلات واهی ندارد ، اجازه ندهید چیزی جز مطالعه ذهن شما را مشغول كند . با خود تصمیم بگیرید تا مقدار زمانی را برای مطالعه مشخص كنید و خود را به مدت زمانی خاص محدود كنید . در این زمان از مطالعه دست نكشید ، به مطالعه ادامه دهید ، اما زمان مطالعه را طولانی نكنید بیهوده وسواس به خرج ندهید ، بهانه تراشی نكنید به خود تلقین كنید كه فرد با اراده ای هستید و می توانید هر درسی را به خوبی یاد بگیرید. جدی باشید و با علاقه و انگیزه مطالعه كنید تا هنگام مطالعه دچار حواس پرتی نشوید.

استفاده از رهنما:

یكی از شیوه های برقراری تمركز حواس، استفاده از یك رهنما چون ؛ انگشت سبابه، مداد و … به هنگام مطالعه است . زیرا استفاده از یك رهنما هنگام مطالعه باعث تمركز حواس بهتر ، افزایش سرعت مطالعه، عادت به روان خواندن، جلوگیری از برگشت دوباره خوانی و اتلاف وقت و جلوگیری از خستگی چشم و ذهن می شود.

خط كشیدن زیر مطالب مهم:

استفاده از این روش یكی از شایعترین راهبردی است كه اغلب دانش آموزان و دانشجویان از آن استفاده می كنند.

لذا هنگام مطالعه باید با استفاده از یك مداد ، ایده ها و مطالب مهم و اساسی را علامتگذاری نمود. زیرا برای مشخص نمودن ایده ها و مطالب مهم و اساسی و خط كشیدن زیر آنها لازم است با تمركز حواس و دقت خاصی به مطالعه مشغول شد. پس خط كشیدن زیر مطالب مهم باعث برقراری تمركز حواس و جلوگیری از حواس پرتی می شود

یاداشت برداری هنگام مطالعه:

یاداشت برداری نوعی تكرار درس است كه هم سبب تمركز حواس و هم موجب بیشتر به خاطر سپردن مطالب می شود . یاداشت برداری خوب ، كاری جدی و فعال است كه با اندیشیدن ملازمه دارد ، لذا برای یاداشت برداری باید هنگام مطالعه فعال بود و لازمه فعال بودن ، داشتن تمركز حواس است و برای برقراری تمركز حواس جهت نوشتن ، هماهنگی چشم و مغز به منزله نوعی یادگیری تجسمی چند بعدی با قدرتی بی نظیر است كه تمركز حواس را تقویت نموده و فهم مطالب و سرعت یادگیری را افزایش می دهد.

پیشنهادات:

سعی كنید با ایجاد انگیزه های نیرومند و در نظر گرفتن اهدافی كه برایتان مهم و جالب توجه است نسبت به مطالعه در خود شوق و علاقه ایجاد كنید. زیرا علاقه داشتن نسبت به موضوعی سبب تمركز حواس در هنگام مطالعه آن موضوع می شود.

موقعیتهایی كه نمی توانید در آنها تمركز حواس داشته باشید ، تجزیه و تحلیل كنید ، احساسات خود را مورد بررسی قرار دهید و بدانید كه چه عواملی افكار شما را دگرگون می كنند. افكار منفی و بیمارگونه را از خود دور كنید و هر موقعیت را تا حدی كه می توانید به طور منطقی تعبیر و تفسیر كنید.

موضوعهای مطالعاتی خود را تقسیم بندی كنید یعنی هر موضوعی را كه می خواهید مطالعه كنید، آن را به قسمتهای كوچكتر تقسیم كرده و به تدریج در زمانهای مختلفی آنها را مطالعه كنید.

هر وقت مصمم شدید مطالعه كنید یا كار دیگری انجام دهید ، بكوشید بر عزم خود پا بر جا باشید تا آن كار را به اتمام برسانید .

زمانهای مطالعه خود را با فعالیتهای متنوع تقسیم نمائید تا اینكه بتوانید تمركز حواس خود را برای مدت زمان طولانی تری حفظ كنید و مطالعه را در آن ساعت از روز انجام دهید كه برای شما مناسب تر است .

استفاده از یك استراحت كوتاه در هر ساعت، انرژی لازم برای حفظ تمركز حواس را برای مدت زمانی طولانی تر در اختیار فرد می گذارد.

هركاری به جای خویش نیكوست پس برنامه مطالعاتی داشته باشید و برای هر كاری وقت به خصوص تعیین كنید.
-با آگاهی ازفنون مطالعه و بكارگیری آنها در هنگام مطالعه در خود ایجاد تمركز كنید زیرا كاربرد فنونی كه خواننده را در عمل مطالعه فعال می سازد، كلید اساسی ایجاد تمركز است.

به جای اینكه بكوشید دنیای خارج را تغییر دهید ، خود را تغییر دهید و لازم نیست كه دیگران و یا رفتار آنها را مطابق دلخواه خویش تغییر دهید.

چند برگ كاغذ روی میز مطالعه خود داشته باشید و مواردی از افكار منحرف كننده و مزاحم را یاداشت كنید و بعد از مطالعه نسبت به حل آنها در حد امكان اقدام نمائید
ممكن است حواس پرتی شما ناشی از گرسنگی و تشنگی شدید، بی خوابی ، خستگی، و یا علت یا علل درونی دیگری باشد، در چنین موقعیتی هرگز مطالعه نكنید.

هنگام مطالعه لباس راحتی به تن كنید ، لباسی كه نه بسیار زبر باشد نه بسیار نرم ، نه بسیار گشاد باشد نه بسیار تنگ.
مطالعه در حالتهایی نظیر دراز كشیدن ، به پشت خوابیدن، در حال راه رفتن تكیه زدن به دیوار و امثال اینها مفید نمی باشد. زیرا در چنین موقعیتهایی نمی توان تمركز حواس خود را حفظ نمود ، بنا بر این هنگام مطالعه سعی شود خم شدن كمر عادت نشود و فاصله كتاب تا چشم سی سانتیمتر باشد

محركهای محیطی از قبیل صدای رادیو، تلویزیون، تلفن و… كه باعث حواس پرتی شما می شوند از موقعیت مطالعه خود حذف كنید.

بهترین وضعیت برای درس خواندن نشستن پشت میز مطالعه می باشد و بدترین وضعیت درازكش می باشد چرا كه در این وضعیت، فرد سریع از حال و هوای مطالعه خارج می شود و تمركز حواس خود را از دست می دهد

محل مطالعه باید از هر نظر مانند نور ، دما، درجه حرارت و … مناسب باشد

انگیزه بسیار بالایی برای مطالعه داشته باشید زیرا افرادی كه دارای انگیزه بسیار بالایی هستند می توانند تمركز حواس خود را برای چندین ساعت حفظ كنند.

منبع :سایت اینترنتی تبیان

.: Weblog Themes By Pichak :.


شرکت کوشا الکام پارس نماینده رسمی اینترنت پرسرعت شاتل در کازرون * سرعت فوق العاده * ادرس:چهار راه بانک ملی مجتمع تجاری کوثر واحد 1 * تلفن:11-2219410

اللّهُمَّ كُنْ لِوَلِیِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ صَلَواتُكَ عَلَیْهِ وَعَلى آبائِهِ فی هذِهِ السّاعَةِ وَفی كُلِّ ساعَةٍ وَلِیّاً وَحافِظاً وَقائِدا ‏وَناصِراً وَدَلیلاً وَعَیْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَك َطَوْعاً وَتُمَتِّعَهُ فیها طَویلاً

Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

دریافت کد قلب دنبال موس
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است
قالب وبلاگقالب وبلاگ
تحلیل آمار سایت و وبلاگ